Der kan oprettes uendelig antal udstillinger. En udstilling(Exhibition) kan betragtes som en opdeling af indhold.

Udstilling A kan have 2 sprog og 6 Themes og 20 Indholdsider

Udstilling B kan have 1 sprog og 2 Themes og 4 Indholdsider


Under menupunktet Exhibitions, kan der oprettes og/eller slettes Udstillinger


blob1478593560446.png

Name

Navnet på udstillingen


Device Type

Wall mounted eller Handheld.

Handheld er kun en del af det udvidet CMS. Kontakt os for nærmere beskrivelse


Live

Kun hvis en Udstilling er sat til Live, vil den optræde i listen og mulige installationer på Tabletten


+

Her kan Udstillingen redigeres eller slettes